X

Giám Đốc Kinh Doanh


Chức danh
: Giám Đốc Kinh Doanh

Số lượng / Yêu cầu: 2

 • Biết tiếng Anh – Nhật
 • Biết tiếng Anh – Hàn
 • Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
 • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt
 • Kỹ năng lãnh đạo nhóm và huấn luyện nhân viên.

Mô tả công việc:

 • Xác định, xây dựng mục tiêu bộ phận và quản lý thực hiện kế hoạch hành động kinh doanh.
 • Đề ra những mục tiêu rõ ràng phù hợp với những mục tiêu, chiến lược của Công ty cho từng thành viên đội ngũ kinh doanh.
 • Đánh giá tiến trình thực hiện so với những mục tiêu trong những cuộc họp hàng tuần/ tháng và có hướng khắc phục kịp thời.
 • Xây dựng và thực thi các kế hoạch kinh doanh, giải quyết các sự vụ phát sinh trong công tác tổ chức kinh doanh.
 • Phân chia chỉ tiêu kinh doanh cho từng nhân viên và đôn đốc nhân viên thực hiện hoàn thành. Đánh giá kết quả bán hàng trong khu vực quản lý.
 • Xây dựng và thực thi các chính sách kinh doanh như công nợ, hỗ trợ giá, chiết khấu, chương trình khuyến mãi… Tổng kết việc thực hiện các chương trình kinh doanh và đánh giá hiệu quả các chương trình này.
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
 • Truyền đạt thông tin về các hướng dẫn công việc, quy trình, chính sách công ty đến đội ngũ kinh doanh trong khu vực. Đảm bảo thông tin truyền đạt rõ ràng và gắn kết với mục tiêu, chiến lược và chính sách công ty.
 • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đảm bảo tính tuân thủ của đội ngũ nhân viên Kinh doanh.
 • Theo dõi hoạt động của đội ngũ kinh doanh thông qua các công cụ theo dõi thực hiện và cung cấp thông tin phản hồi/ công nhận và khen thưởng thành tích.
 • Kiến nghị các giải pháp kinh doanh trong khu vực quản lý trên nguyên tắc: hợp lý, có lợi, không gây xung đột thị trường.
 • Báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời các hoạt động của khu vực quản lý.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong khu vực, hướng dẫn đội ngũ quản lý kinh doanh, nhân viên kinh doanh giải quyết các khó khăn trong công việc hằng ngày.
 • Đánh giá năng lực và cung cấp thông tin phản hồi về tiến trình công việc của đội ngũ Huấn luyện nhóm theo yêu cầu.
 • Lập và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo huấn luyện thường xuyên phù hợp với đội ngũ và chiến lược công ty, để nâng cao tính chuyên nghiệp cho nhân viên kinh doanh

Ngôn ngữ nộp hồ sơ: Tiếng Việt

Cấp bậc: Giám Đốc

Nơi làm việc: Theo sự chỉ định của công ty

Hạn chót nộp hồ sơ: ∞

Nộp hồ sơ tại: info@thangloigroup.com.vn

Điện thoại: 0282 25 33 041

VGS:

This website uses cookies.