Quy chế hoạt động

Chính sách & Quy định chung dịch vụ

(Bao gồm các điều kiện hạn chế, tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình, quy định)

1. Quy định và hình thức thanh toán dịch vụ:

  • Dịch vụ cung cấp cho phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.
  • Thanh toán qua chuyển khoản hoặc tiền mặt hàng tháng.

2. Chính sách cung cấp dịch vụ:

Bước 1: Khách hàng có yêu cầu về dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.
Bước 2: THANG LOI GROUP SECURITY xác nhận thông tin của khách hàng (Họ tên, điện thoại, chức vụ, trách nhiệm) và mục tiêu khách hàng yêu cầu dịch vụ.
Bước 3: THANG LOI GROUP SECURITY đàm phán, thỏa thuận và báo giá cho khách hàng.
Bước 4: Sau khi 2 bên hoàn tất thỏa thuận, THANG LOI GROUP SECURITY sẽ trực tiếp đến mục tiêu để tiến hành khảo sát.
Bước 5: Sau khi khảo sát mục tiêu, THANG LOI GROUP SECURITY sẽ soạn thảo hợp đồng và gửi cho khách hàng.
Bước 6: Khách hàng ký hợp đồng với THANG LOI GROUP SECURITY.
Bước 7: THANG LOI GROUP SECURITY triển khai bảo vệ phù hợp để bảo vệ mục tiêu của Khách hàng.

3. Chính sách khác:

Trong quá trình triển khai mục tiêu bảo vệ, nếu khách hàng cảm thấy nhân viên bảo vệ không đáp ứng được yêu cầu của quý khách hàng có thể gọi điện thoại cho THANG LOI GROUP SECURITY để phản ánh. Chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra, nếu thấy đúng như khách hàng phản ánh chúng tôi sẽ đổi nhân viên bảo vệ cho quý khách.

4. Chính sách bảo mật thông tin, bao gồm:

*Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
– Mục đích thu thập thông tin khách để khảo sát và chăm sóc khách hàng. Phạm vi thu thập thông tin bao gồm: địa chỉ mục tiêu khách hàng yêu cầu triển khai dịch vụ bảo vệ, họ và tên khách hàng (người chịu trách nhiệm), số điện thoại, một số thông tin khác (nếu cần thiết).

*Phạm vi sử dụng thông tin:
– Thông tin khách hàng chỉ được sử dụng trong nội bộ của THANG LOI GROUP SECURITY.

*Thời gian lưu trữ thông tin:
– Chỉ hủy lưu trữ khi khách hàng yêu cầu.

*Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Tập Đoàn Bảo Vệ Thắng Lợi 23/8 Hoàng Sa, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
– Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, vui lòng liên hệ hotline 02822533041

*Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
– THANG LOI GROUP SECURITY cam kết bảo mật thông tin khách hàng ngoại trừ trường hợp có liên quan đến sức khỏe, tính mạng hoặc cho mục đích thi hành pháp luật.

COMMENTS

DMCA.com Protection Status