Tag: Dịch vụ bảo vệ trường học

Ngoài những thành phần đột nhập nhằm trộm cắp tài sản của trường học thì những thành phần xấu đang trở thành mối đe dọa các trường học, nạn bắt cóc trẻ em, bạo lực học đường, tuyên truyền các văn hóa phẩm không lành mạnh vào môi trường học đường gây ...
1 / 1 POSTS
DMCA.com Protection Status