X

Vỡ dập thủy điện ở Lào

Nguyên nhân sự cố vỡ đập Lào lập ủy ban điều tra

Ủy ban đặc biệt sẽ tìm hiểu việc đập phụ của dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy bị vỡ là…

This website uses cookies.